Opoj

Katastrálne územia

Opoj 844004

Základné sídelné jednotky

Opoj 24400