Opoj

Katastrálne územia

Opoj 844004

Základné sídelné jednotky

Opoj 24400

Trnavský kraj (2) » Okres Trnava (207) » Opoj (SK0217556491)