Ordzovany

Katastrálne územia

Ordzovany 844225

Základné sídelné jednotky

Ordzovany 24422

Prešovský kraj (7) » Okres Levoča (704) » Ordzovany (SK0414543446)