Orešany

Katastrálne územia

Orešany 844331

Základné sídelné jednotky

Orešany 24433

Nitriansky kraj (4) » Okres Topoľčany (406) » Orešany (SK0236556211)