Oreské

Katastrálne územia

Oreské 844322

Základné sídelné jednotky

Oreské 24432