Orlov

Časti obce

Andrejovka 413082
Orlov 407264

Katastrálne územia

Orlov 844365

Základné sídelné jednotky

Andrejovka 24435
Orlov 24436