Orovnica

Katastrálne územia

Orovnica 844411

Základné sídelné jednotky

Orovnica 24441