Ortuťová

Katastrálne územia

Ortuťová 844420

Základné sídelné jednotky

Ortuťová 24442

Prešovský kraj (7) » Okres Bardejov (701) » Ortuťová (SK0411519693)