Osikov

Katastrálne územia

Osikov 844454

Základné sídelné jednotky

Osikov 24445

Prešovský kraj (7) » Okres Bardejov (701) » Osikov (SK0411519707)