Osikov

Katastrálne územia

Osikov 844454

Základné sídelné jednotky

Osikov 24445