Osrblie

Katastrálne územia

Osrblie 844519

Základné sídelné jednotky

Osrblie 24451

Banskobystrický kraj (6) » Okres Brezno (603) » Osrblie (SK0323508845)