Ostrá Lúka

Katastrálne územia

Ostrá Lúka 844527

Základné sídelné jednotky

Ostrá Lúka 24452

Banskobystrický kraj (6) » Okres Zvolen (611) » Ostrá Lúka (SK032B518671)