Ostrov

Katastrálne územia

Ostrov 844586

Základné sídelné jednotky

Ostrov 24458