Ostrý Grúň

Katastrálne územia

Ostrý Grúň 844624

Základné sídelné jednotky

Ostrý Grúň 24462
Segetovci 24463

Banskobystrický kraj (6) » Okres Žarnovica (612) » Ostrý Grúň (SK032C517119)