Osturňa

Katastrálne územia

Osturňa 844641

Základné sídelné jednotky

Osturňa 24464

Prešovský kraj (7) » Okres Kežmarok (703) » Osturňa (SK0413523771)