Otročok

Katastrálne územia

Otročok 844829

Základné sídelné jednotky

Otročok 24482