Ovčiarsko

Katastrálne územia

Ovčiarsko 844837

Základné sídelné jednotky

Ovčiarsko 24483

Žilinský kraj (5) » Okres Žilina (511) » Ovčiarsko (SK031B547611)