Ovčie

Katastrálne územia

Ovčie 844845

Základné sídelné jednotky

Ovčie 24484