Ožďany

Katastrálne územia

Ožďany 844918

Základné sídelné jednotky

Antalka 24486
Babin most 24487
Bálince 24488
Čierna lúka 24489
Mlynárka 24490
Ožďany 24491