Pača

Katastrálne územia

Pača 844934

Základné sídelné jednotky

Pača 24493