Padáň

Katastrálne územia

Padáň 844942

Základné sídelné jednotky

Padáň 24494

Trnavský kraj (2) » Okres Dunajská Streda (201) » Padáň (SK0211501867)