Padarovce

Katastrálne územia

Padarovce 844969

Základné sídelné jednotky

Padarovce 24496