Palárikovo

Časti obce

Čiky 414736
Ľudovítov 414724
Palárikovo 407367

Katastrálne územia

Palárikovo 845027

Základné sídelné jednotky

Barina 24499
Bažantnica 24509
Čiky 24520
Dolné Drahy 24504
Dolné Križovany 24506
Horné Drahy 24505
Horné Križovany 24517
Kapustnice 24500
Ľudovítov 24522
Na cigánskom pasienku 24501
Palárikovo - zámok 24502
Palárikovské role 24512
Piková 24511
Štvrtky-Jur 24507
Zápoveď 24503

Nitriansky kraj (4) » Okres Nové Zámky (404) » Palárikovo (SK0234503452)