Palín

Katastrálne územia

Palín 845230

Základné sídelné jednotky

Palín 24523