Palota

Katastrálne územia

Palota 845256

Základné sídelné jednotky

Palota 24525

Prešovský kraj (7) » Okres Medzilaborce (705) » Palota (SK0415520616)