Paňa

Katastrálne územia

Paňa 845272

Základné sídelné jednotky

Paňa 24527

Nitriansky kraj (4) » Okres Nitra (403) » Paňa (SK0233500666)