Paňovce

Katastrálne územia

Paňovce 845302

Základné sídelné jednotky

Paňovce 24530