Papradno

Časti obce

Papradno 407379
Podjavorník 414311

Katastrálne územia

Papradno 845337

Základné sídelné jednotky

Kržel 24532
Papradno 24533
Podjavorník 24534
Podžiar 24535