Párnica

Katastrálne územia

Párnica 845388

Základné sídelné jednotky

Párnica 24538