Partizánska Ľupča

Časti obce

Magurka 415753
Partizánska Ľupča 407392
Železné 407434

Katastrálne územia

Partizánska Ľupča 845400

Základné sídelné jednotky

Magurka 24539
Partizánska Ľupča 24540
Železné 24541

Žilinský kraj (5) » Okres Liptovský Mikuláš (505) » Partizánska Ľupča (SK0315510904)