mesto

Partizánske

Časti obce

Malé Bielice 405826
Návojovce 406510
Partizánske 407409
Veľké Bielice 410263

Katastrálne územia

Malé Bielice 835480
Návojovce 839388
Partizánske 845426
Veľké Bielice 867934

Základné sídelné jednotky

Lány 28186
Luhy 24550
Malé Bielice 23548
Návojovce 23938
Partizánske - stred 24542
Priemyselný obvod 24552
Pri Nitrici 24553
Pri Šimonovanoch 24545
Pri štadióne 24549
Salaš 28027
Stará kolónia 24543
Šimonovany 24546
Šípok 28026
Štrkovisko 24544
Veľké Bielice 26793

Trenčiansky kraj (3) » Okres Partizánske (305) » Partizánske (SK0225505315)