Pastuchov

Katastrálne územia

Pastuchov 845591

Základné sídelné jednotky

Pastuchov 24559

Trnavský kraj (2) » Okres Hlohovec (203) » Pastuchov (SK0213507415)