Pata

Katastrálne územia

Pata 845655

Základné sídelné jednotky

Pata 24565