Pataš

Časti obce

Milinovice 407411
Pastúchy 407422

Katastrálne územia

Pataš 845612

Základné sídelné jednotky

Milinovice 24560
Pataš 24561