Patince

Katastrálne územia

Patince 845663

Základné sídelné jednotky

Patince 24566

Nitriansky kraj (4) » Okres Komárno (401) » Patince (SK0231501310)