Pažiť

Katastrálne územia

Pažiť 845809

Základné sídelné jednotky

Pažiť 24580