Pečeňady

Katastrálne územia

Pečeňady 845825

Základné sídelné jednotky

Bohunice 22240
Pečeňady 24582

Trnavský kraj (2) » Okres Piešťany (204) » Pečeňady (SK0214507431)