Pečeňany

Katastrálne územia

Pečeňany 845833

Základné sídelné jednotky

Pečeňany 24583