Pečenice

Katastrálne územia

Pečenice 845841

Základné sídelné jednotky

Pečenice 24584

Nitriansky kraj (4) » Okres Levice (402) » Pečenice (SK0232502634)