Pečovská Nová Ves

Katastrálne územia

Pečovská Nová Ves 845876

Základné sídelné jednotky

Pečovská Nová Ves 24587
Priemyselný obvod 25424

Prešovský kraj (7) » Okres Sabinov (708) » Pečovská Nová Ves (SK0418525006)