Peder

Katastrálne územia

Peder 845884

Základné sídelné jednotky

Peder 24588