Petkovce

Katastrálne územia

Petkovce 845949

Základné sídelné jednotky

Petkovce 24594