Petrova Lehota

Katastrálne územia

Petrova Lehota 845990

Základné sídelné jednotky

Petrova Lehota 24599

Trenčiansky kraj (3) » Okres Trenčín (309) » Petrova Lehota (SK0229581348)