Petrova Ves

Katastrálne územia

Petrova Ves 846007
Primoravské lúky 950068

Základné sídelné jednotky

Petrova Ves 24600
Petroveský dvor 24601

Trnavský kraj (2) » Okres Skalica (206) » Petrova Ves (SK0216504611)