Petrovany

Časti obce

Močarmany 407495
Petrovany 407501
Vysielač 414025

Katastrálne územia

Močarmany 846040
Petrovany 846058

Základné sídelné jednotky

Močarmany 24604
Petrovany 24605
Petrovany - vysielač 24606

Prešovský kraj (7) » Okres Prešov (707) » Petrovany (SK0417525014)