Petrovce

Katastrálne územia

Petrovce 846074

Základné sídelné jednotky

Petrovce 24607