Petrovce

Katastrálne územia

Petrovce 846091

Základné sídelné jednotky

Petrovce 24609