Petrovo

Katastrálne územia

Petrovo 846155

Základné sídelné jednotky

Petrovo 24615

Košický kraj (8) » Okres Rožňava (808) » Petrovo (SK0428526088)