Pichne

Katastrálne územia

Pichne 846546

Základné sídelné jednotky

Pichne 24654

Prešovský kraj (7) » Okres Snina (709) » Pichne (SK0419520659)