Piskorovce

Katastrálne územia

Piskorovce 846686

Základné sídelné jednotky

Piskorovce 24668