Plavnica

Katastrálne územia

Plavnica 846872

Základné sídelné jednotky

Plavnica 24687