Plavnica

Katastrálne územia

Plavnica 846872

Základné sídelné jednotky

Plavnica 24687

Prešovský kraj (7) » Okres Stará Ľubovňa (710) » Plavnica (SK041A526967)