Pleš

Katastrálne územia

Pleš 846899

Základné sídelné jednotky

Pleš 24689